Bagaimana Suasana 17 Agutus’an di Puncak Gunung Pasca Peristiwa Toriq?

Bagaimana Suasana 17 Agutus’an di Puncak Gunung Pasca Peristiwa Toriq?